Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 1.časť

Články s názvom "Zapojenie batérií - paralelne či sériovo?" si už prečítalo veľké množstvo modelárov. A z našich administrátorských prehľadov vyplýva, že aj po vyše deviatich rokoch od ich uvedenia, toto číslo denno-denne narastá.

Preto sme sa rozhodli ich znovu "oprášiť", túto tému opäť pripomenúť, čo zrejme mnohí pochopia tak, že zase "dráždime kobru bosou nohou".

__________________________________________

Na tejto Web stránke sa dosť často spomínajú pohonné batérie, samozrejme najviac LiPol.

Píše sa o kapacite, o vnútornom odpore, o tzv. Céčkach.

V inom článku sa píše o paralelnom zapojení BECov. Ale ako je to s batériami? Zapájať ich paralelne či sériovo?

autor: Janko O.Odpoveď nie je jednoznačná, pretože záleží od typyu batérií, ktoré chceme kombinovať. Sme si vedomí, že na túto tému existujú zásadné a skalopevné názory, pričom ten náš je zrejme menšinový. Cez to všetko sa pokúsime statočne odolávať a argumentovať, aby sme čestne obhájili svoje názory.

Články olovených akumulátorov sa v podstate výhradne (až na vzácne výnimky) zapájajú sériovo a navyše sa nenachádzajú vo sfére nášho záujmu.

Články NiCd a NiMh sa zásadne zapájajú len sériovo, pretože paralelné zapojenie, či už článkov alebo kompletných pakov, má za následok ich postupné vybíjanie, vplyvom prelievania elektrického náboja.

Takto sme sa postupne prepracovali k batériám, ktoré nás najviac zaujímajú: ku skupine LiIon, LiPol, LiFePo. Na modelárskom nebi v súčasnosti žiaria hlavne LiPolky, takže sa budeme venovať predovšetkým im, s tým, že situácia s ďalšími dvomi je podobná.

Okrem prípadu, že by sme používali jednočlánok, takmer vždy máme k dispozícii batériu, ktorá sa skladá zo sériovo zapojených jednotlivých článkov. Pri NiCd a NiMh to sú rôzne 6-články, 7-články, 8-články a podobne. V prípade LiPol to sú väčšinou 2-články, 3-články, 4-články a samozrejme rôzne viac-články.

Lenže cena LiPol batérií nie je zanedbateľná a v prípade, že si ideme "polietať" s nejakým EDF-kovým modelom, potrebujeme batérií viac (bežne aj sedem sád), potom ich súhrnná hodnota je naozaj značná. Ak používame v rôznych modeloch tie isté batérie, všetko je v poriadku.

TwinStar II poháňaný dvojicou paralelne zapojených 3-článkových LiPol batérií rôzneho typu aj kapacity

Lenže väčšina z nás v podstate trpí takzvanou "modelárskou promiskuitou", čo znamená, že máme viacero rôznych modelov, poháňaných rôznymi batériami. Pod pojmom "rôznymi" máme na mysli: rôzne kapacity, rôzne veľkosti, rôzne Céčka, rôzny počet článkov. A ak máme mať sedem 3-článkov 1300 mAh, sedem 3-článkov 2200 mAh, sedem 4-článkov 1800 mAh, sedem 4-článkov 3300 mAh, sedem .....  Ani radšej nepokračujeme ďalej.

Po podobných peripetiách sme s bratom Miroslavom dospeli k záveru, že "Tudy cesta nevede" a že je nutné zaviesť akúsi  unifikáciu.

Debata to bola dlhá, jedna koncepcia sa "pretláčala" s inou, ale nakoniec sme prijali "koncenzus". Dohodli sme sa, že aby sme si mohli na akciách navzájom vypomáhať s baterkami, obidvaja prijmeme rovnakú koncepciu.

Tou sa v našom prípade stal 3-článok v niekoľkých málo kapacitných variáciách. Konkrétne: niekoľko sád  3-článkov 1300 mAh,  niekoľko sád 3-článkov 2200 mAh a niekoľko sád 3-článkov 5000 mAh. To je všetko.

V niektorých modeloch je možné na pohon použiť dve 3-článkové sady, ktoré však môžeme zapojiť dvomi rozdielnymi spôsobmi: sériovo alebo paralelne. Ktorý z nich je výhodnejší? Na ozrejmenie situácie prikladáme tri obrázky, na ktorých sú zapojenia elektropohonu:

            - s jedinou batériou

            - s dvomi batériami zapojenými sériovo

            - s dvomi batériami zapojenými paralelne
 

Aká je výhoda tohto redukovaného 3-článkového paralelného systému?

Keďže všetky tie batérie, sady či paky, alebo ako ich nazveme, sú 3-články LiPol, môžeme kombinovať (paralelne spájať)  čokoľvek  s  čímkoľvek   (batérie rôznych kapacít a rôznych Céčok - za podmienok vysvetlených v nasledujúcich častiach seriálu!!!!).

Samozrejme, že väčšinou nekombinujeme, pretože v mnohých modeloch použijeme batérie kapacít, ktoré odporúča výrobca a to sú tie hore spomínané. Ale keď nám to vyhovuje, skombinujeme 1300-ku s 2200-kou, ako to máme v Twin Starovi II

Do veľkého Mirage 2000-5 (Fly Fly Hobby) pripájame buď dve 5000-ky, alebo tri 2200-ky, prípadne dve 2200-ky s dvomi 1300-kami, s približne rovnakými Céčkami (čiže 4 batérie!).

Bratov veľký Bae Hawk je prispôsobený buď na dve 5000-ky, alebo na štyri 2200-ky alebo na päť 2200-viek. A to všetko paralelne!  Kombinácií je neúrekom.

A tu začíname  tušiť vlnu odporu a nesúhlasu zo strany viacerých modelárov. My to vítame a preto, kto má akékoľvek dotazy alebo výhrady voči takémuto riešeniu, nech to napíše do komentárov a môžeme o tom polemizovať.


Poznámka: Keď sme pred 6-timi rokmi napísali tieto dve vety, isto sme netušili, ako neuveriteľne pravdivú predtuchu sme mali s tou vlnou odporu a nesúhlasu. Nepredpokladali sme, ako veľmi tým "vydráždime" niekoľkých pravoverných a že vďaka tomu od teraz už bude naša Web stránka označovaná ako kontroverzná. (Nám to však nevadí (skôr naopak), pretože -  podľa definície - kontroverzný je ten, čo má vlastný názor, ktorý obháji a zdôvodní a pritom sa nenechá "prevalcovať" konformnou ("stádotvornou") väčšinou.)


Voľba na 3-článok padla preto, lebo väčšina (pre nás) bežne dostupných modelov je uspôsobená práve na tento druh pohonu.

Ale stredné a väčšie modely sú často deklarované ako 4-články, 5-články alebo 6-články. Aj spomínaný veľký Mirage 2000 a bratov Bae Hawk sú uvádzané ako modely poháňané 5 alebo 6-článkovou LiPol batériou. Avšak výrobca stavebnice (Fly Fly Hobby) k nej motor nedodáva. Uvádza výkonový typ aj napäťovú konštantu (Kv), ale motor si musí zákazník kúpiť sám. A to sa nám náramne hodilo. Urobili sme potrebné výpočty a kúpili motory rovnakého výkonového typu teda na trojčlánok, ale s inými - väčšími Kv.

V našich úvahách alebo výpočtoch sme predpokladali, že batérie majú stále také Céčka, ako je na nich napísané. Ale že to tak nie je, o tom pojednáva článok Céčka a vnútorný odpor LiPo akumulátorov. Aké Céčka vaše LiPol batérie skutočne majú môžete bez aj bez špeciálnych meracích prístrojov jednoducho zistiť, tak ako to popisuje článok Zistenie skutočných Céčok batérie bez špeciálnych prístrojov.

PARALELNÉ ZAPOJENIE BATÉRIÍ, ČIŽE NIŽŠIE NAPäTIE A VäČŠÍ PRÚD, MÁ EŠŤE JEDNU VEĽKÚ VÝHODU: LINEÁRNY BEC, PREVAŽUJÚCI VO VäČŠINE REGULáTOROV, SA MENEJ PREHRIEVA A PRETO "UTIAHNE" VIAC SERV. PRI NAPÁJANIÍ VIAC AKO 3-ČLÁNKOM JE VÝHODNEJŠIE POUŽIŤ SPÍNANÝ BEC, KTORÝ JE VŠAK VŽDY DRAHŠÍ A MôŽE BYŤ ZDROJOM RUŠENIA.
 

Súvisiace články:

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 2.časť

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 3.časť

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 4.časť

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 5.časť

Zistenie skutočných Céčok batérie bez špeciálnych prístrojov 
 

 

 

 

Google Keywords Search: 

Vnitřní odpor, paralelní zapojení BEC, Battery Eliminated Circuit, rúzné kapacity, Kv - napěťová konstanta


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 14. 6. 2021, 08:02 | Prečítané: 52492x | Kategórie: Pohony | Napísal: admin |
Komentáre: 12
.:. Jozo | mail
Prečítal som si vaše články a niekde som zazrel, že teoreticky je možné spájať čokoľvek s čímkoľvek. Mám otázku je možné zapájať rôzne typy článkov? Napríklad ku paku s článkov NiMH pripojiť jeden článok LiPo. Alebo k paku S Li-Ion pripojiť tiež jeden článok LiPO, napríklad keď jeden článok odíde a tá lipo by sa použila ako záloha, náhrada toho článku. Či je to možné alebo sa to všeobecne neodporúča kôli nejakým rizikám. Môžte odpísať aj na mail pomohli by ste mi.
Odpoveď | 2012-06-01 09:48:55
.:. Janko O
Ahoj Jozef.
Tá veta, že je možné spájať čokoľvek s čímkoľvek, platí pre paralelné spájanie, ale je tam aj taký dovetok:
(batérie rôznych kapacít a rôznych Céčok - za podmienok vysvetlených v nasledujúcich častiach seriálu!!!!)
Keď pozrieš do druhého dielu seriálu, tak tam je uvedené:
Jediné, čo MUSÍ byť, je rovnosť napätí, teda rovnaký počet článkov a články rovnakého typu. Nie je možné takto spájať LiPolky s LiIonkami alebo s LiFePo. Ale to dúfame nikto naspája ani sériovo!
Odpoveď | 2012-06-02 09:19:41
Dobrý deň! Stavam väčší model bezmotorového vetroňa a potreboval by som vyriešiť zapojenie batérii.Chcem sa opýtať,ako sa dajú zapojiť dve batérie,tak aby jedná z nich bola záložná a fungovala by tá,ktorá má väčšie napätie.Ešte by som sa chcel opýtať,či je v takomto pripade možné použiť aku nimh alebo nicd.Za odpovede ďakujem!
Odpoveď | 2012-07-02 08:40:13
.:. Janko O
Ahoj Tomáš.
Táto problematika je pomerne podrobne riešená v článku:
odkaz
Prečítaj si aj komentáre.
Je úplne jedno, aké batérie použiješ, vždy bude prúd prepúšťať tá dióda, ktorá je pripojená k batérii s väčším napätím.
Keď napätia batérií budú zhodné, tak budú prúd prepúšťať obidve diódy.
Ak sa chceš ešte niečo opýtať, radi odpovieme.
Odpoveď | 2012-07-02 11:53:55
Ešte by som sa chcel opýtať,že ak spojím dve sady 1700mah, 4,8v paralelne,tak vznikne 3400mah 9,6v alebo 3400mah 4,8v?
Odpoveď | 2012-07-07 16:01:37
.:. Janko O
Ahoj Tomáš.
Je také pravidlo:
Pri sériovom zapojení sa sčítavajú napätia.
To je normálne, to je bežné, to nikoho neprekvapuje: V diaľkovom ovládači máš napr. dve tužkové batérie 1,5 Voltu, takže ovládač je napájaný 3-mi Voltami. Autobatéria sa skladá zo 6-tich článkov, čo majú 2V, takže celá autobatéria má 12 Voltov. Kapacity (schopnosť dodávať prúd) sa nesčítavajú.
Pri paralelnom zapojení sa sčítavajú kapacity (schopnosť dodávať prúd).
Napätie sa nemení (ale paralelne môžeš spojiť len zdroje, ktoré majú rovnaké napätie (+/- dáke percentá)).
Takže ak by si SÉRIOVO spojil dve sady 4,8V/1700mAh, tak dostaneš 9,6V/1700mAh.
Ak ich spojíš PARALELNE, tak dostaneš 4,8V/3400mAh.
Odpoveď | 2012-07-08 07:53:41
.:. KejoImer
Zdravím Vás kedže sa nevyznám chcem sa opítať jednu vec. Keď budem mať zdroj napájania do svojho autíčka 9.6V ktorý je najvyšší určený, aký najvyšší prúd môže byť použitý na môj motorček. Zaleží to od typu motorčeka alebo ako to vlastne je? Nerád bi som si zničil motorček
Môj mail: klimo.kejo@gmail.com
Ďakujem za radu
Odpoveď | 2013-06-04 23:35:12
.:. J O
Prúd v obvode elektropohonu je určený piatimi faktormi: - batériou, - regulátorom, - motorom, - prevodmi, - zaťažením. Každý z nich môže ovplyvniť veľkosť odoberaného prúdu.
Ak bude motor veľmi zaťažený (napr. stúpanie, alebo ťažký prevod), bude chcieť odoberať veľký prúd. Ale len v prípade, že mu to batéria a regulátor umožnia. A ak to motor vydrží.
Elektropohon je komplexná a komplikovaná záležitosť, ktorá sa pár vetami vysvetliť nedá.
Na tejto našej web stránke sa problematike elektropohonu intenzívne venujeme už viac ako tri roky a stále máme čo riešiť.
Odpoveď | 2013-06-05 13:26:59
Dobrý den, mal by som zopar otázok:
1- takže ked pri paralelnom zapojení napr. 4roch 2S 5000mah lipo to nastavým ako 2S 20 000mah, ano?

2- čiže nabíjaci prud bude pri 1C 20A, ano?

3-a ked budem chciet nabíjat 2C, tak nabijaci prud bude teda 40A?

Ďakujem za odpovede;-)
Odpoveď | 2013-12-02 10:18:25
.:. J.O.
Odpoveď:
1. Áno
2. Áno
3. Áno
Síce neviem, či to takto "prazvláštne" niekto aj prakticky robí, ale nevidím dôvod, prečo by sa to nedalo.
Odpoveď | 2013-12-02 17:05:37
Dobrý deň, chcel by som spýtať: Keď mám model quadrokoptéry z výroby a chcel by som postaviť vlastný a väčší, s tým že by som chcel využiť čip s ovládačom od pôvodnej, len sa bojím či mi tie káble a čip znesú batériu, ktorá bude mať väčšiu kapacitu (780mAh na 2000mAh) a napätie (z 3,7 V na 7,4 V) a tiež motory budú mať väčší odber elektriny. Čo z toho by som mal brať v úvahu (čo nehrá žiadnu rolu) ohľadom elektropohonu?
Vopred ďakujem.
Odpoveď | 2015-06-22 18:43:45
.:. J.O.
Nie som expert na kvadrokoptéry, ale bojím sa, že sa tam vynoria isté problémy: vyššie napájacie napätie a pod.
Odpoveď | 2015-07-02 10:42:14
Pridaj komentár
Meno
Web
Mail
Kontrola Zadajte číslo päť
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tučné | Podrazené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
  • Pre odoslanie správy môžete aj použiť klávesovoú skratku Alt+S. (Podporujú len niektoré prehliadače)
  • HTML znaky budú prevedené na entity.
  • Vyjadrujte sa tu ako doma, aby sme vedeli ako to u Vás vypadá.
  • Odkazy začínajúce http:// budú automaticky prevedené na odkazy , nepoužívajte však v jednom príspevku viac ako 3 - to robia len spam roboti:-)
správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44388.38 kb