Klesá s teplotou LiPol batérie jej kapacita?

Vzhľadom na to, že sa výrazne ochladilo a už sa na nás "teší" pani zima, tak nás odpoveď na túto otázku môže zaujímať.

…...................

Občas sa môžeme takéto mýty dočítať aj na renomovaných modelárskych weboch. Objavujú sa tam konštatovania v zmysle: „Za nízkych teplôt je pokles kapacity významný.“

Alebo: „ Ak chcete lietať pri nízkych teplotách, počítajte s menšou kapacitou LiPo-aku.“ A tiež: „Platí to pre použitie pohonných akumulátorov, platí to aj pre akumulátory použité k napájaniu vysielača.“

A basta!

autor: Janko O.

 

Nebudeme vás napínať a rovno vám povieme, že sú to nezmysly, mýty, polopravdy, alebo ako len chcete.

Neveríte?

V Čechách sa zvykne hovoriť: „Kdo nevěří, ať tam běží.“ My sme týmto mýtom neverili a bežali sme si to zmerať. Urobte tak aj vy.

Od samého začiatku našej web-stránky hlásame, že teplota má vplyv na vnútorný odpor LiPol batérie a nie na jej kapacitu:

„Jedna z otázok znie: Existuje priama súvislosť medzi Kapacitou a vnútorným odporom Ri? Nie, nie je. Sú to dve nezávislé veličiny. Niekto môže oponovať tvrdením, že LiPolka, ktorej po roku stúpol Ri, v modeli toľko nevydrží a teda má menšiu kapacitu. Ale pravda môže byť iná. Kapacita klesnúť nemusela, ale na väčšom Ri je väčší úbytok napätia, takže regulátor dostáva nižšie napätie, skôr začne obmedzovať alebo vypínať motor a výsledný dojem je, že batérii klesla kapacita.

Taktiež sa prejavuje fakt, že na väčšom vnútornom odpore sa viac energie (elektrického náboja), ktorá je uložená v batérii, premení na teplo a tak pre pohonnú jednotku zostane logicky menej, tak ako je to popísané v článku "Skutočne s klesajúcou teplotou klesá aj kapacita LiPol batérií?".

Cez to všetko, keď sme si nedávno na jednom webe prečítali vety, ktoré môžete vidieť v záhlaví tohto článku, opäť sme zneisteli a povedali sme si: „Čo ak …?“ Veď je to renomovaná modelárska stránka s oveľa väčšou návštevnosťou ako naša. Tam hádam nepíšu bludy?

A tak sme vzali niekoľko LiPoliek, modelárske meracie prístroje WattsUp a hor sa na meranie. Ale tu sa vynára otázka: „Ako merať kapacitu LiPolky pri rôznych teplotách tak, aby sa neuplatnila zmena jej vnútorného odporu s teplotou?“ Že sa vnútorný odpor LiPol batérií významne mení s teplotou, to sme si preukázateľne overili v článku „Zmena vnútorného odporu LiPol článkov pri zmene teploty“.

Odpoveď znie: „Merať pri nízkych odberoch, aby sa významnejšie neprejavil úbytok napätia na vnútornom odpore (Ri) LiPolky.“ No, aby sme pri toľkých meraniach nestrávili mladosť, povedali sme si, že zas príliš nízkym odberom sa nenecháme zdržiavať a že odber 1 Ampér by mal vyhovovať. A tak sme aj urobili.

Teraz tie hodiny meraní necháme „scvrknúť“ do niekoľkých viet: LiPolky sme vždy za rovnakých podmienok nabili, potom sme ich nechali ustabilizovať na jednu z dvoch teplôt: buď izbových (pokojových) +22°C, alebo chladných 0°C. A potom sme kapacitu každej LiPolky merali tak, že cez pripojený WattsUp sme batériu vybíjali do výkonového reostatu, nastaveného na odber 1A . Potom síce odber trochu klesal, ale to meranie nijako negatívne neovplyvnilo. Vybíjanie sme ukončili, keď napätie na najslabšom článku kleslo na 2,8 Voltu a hodnotu spotrebovaného náboja (kapacitu batérie) sme si zaznačili. Potom sme hneď dali batérie nabíjať, aby im táto „skúška ohňom“ ublížila čo najmenej.

Keď sme potom nahliadli do nameraných hodnôt, zistili sme minimálne rozdiely v kapacitách „za studena“ a „za tepla“ v rozsahu jednotiek percent (nie viac ako 3). V niektorých prípadoch dokonca v prospech stavu „za studena“! To sú rozdiely, ktoré je možné najpravdepodobnejšie pripísať na vrub nie vždy úplne rovnakého nabitia batérií, presnosti merania a pod.

Podstatné je, že takéto smiešne rozdiely jednoducho modelár v praxi nie je schopný nijako postrehnúť.

Ale kedy by rozdiely „za studena“ a „za tepla“ bol schopný postrehnúť? Odpoveď sme už naznačili: Pri veľkých prúdových odberoch, teda pri elektropohone. Pri odbere rádovo desiatky Ampérov, je úbytok napätia na vnútornom odpore (URi) vychladnutej LiPol batérie taký (významný), že napájacie napätie jednotky elektropohonu (regulátora) kleslo natoľko, že regulátor skokom „vypne“ motor, alebo začne znižovať výkon motora, alebo motor ledva točí vrtuľou, alebo … Skrátka, modelár nadobudne pocit, že batéria je „vycucaná“ a keďže „za tepla“ vydržala dlhšie, tak „za studena“ má teda nižšiu kapacitu. A povera, nezmysel, blud či mýtus je na svete.

Správne by sa malo uvádzať, že „za studena“ má LiPol batéria pri vyšších prúdových odberoch nižšiu VYUŽITEĽNÚ kapacitu.

Avšak v žiadnom prípade nesúhlasíme s posledným tvrdením, ktoré sme citovali v úvode nášho článku: „... platí to aj pre akumulátory použité k napájaniu vysielača.“ Prúdový odber vysielača je na úrovni stoviek mA, takže úbytok napätia na vnútornom odpore (tak ako pri elektropohone) sa tu isto neuplatní a ako sme si dnes ukázali, s klesajúcou teplotou kapacita LiPol batérie akosi neklesá.


 


 

 

 


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 6. 10. 2021, 07:46 | Prečítané: 6461x | Kategórie: Pohony | Napísal: admin |
Komentáre: 1
Ja vidím problém skôr v tom, že pri kupovaní sady nevieme o nej temer nič. Myslím to tak, že nemáme technické parametre priamo od výrobcu akumulátora ako je to bežné pri priemyselných akumulátoroch. Modelárske akumulátory niekto vyrobí a niekto ich "zabalí". Pritom vieme, že sú akumulátory vyrábané do najrozličnejších podmienok. Inak súhlasím s článkom. Možno by sa problém dal vyriešiť takto: Na letisko LiPolky v teple pod kabátom a na modeli zmierniť ich ochladzovanie napr. prelepením (aspoň čiastočným) vetrecích otvorov, aby ostali aj počas letu v optimálnej teplote.
Odpoveď | 2016-11-19 17:25:10
Pridaj komentár
Meno
Web
Mail
Kontrola Zadajte číslo päť
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tučné | Podrazené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
  • Pre odoslanie správy môžete aj použiť klávesovoú skratku Alt+S. (Podporujú len niektoré prehliadače)
  • HTML znaky budú prevedené na entity.
  • Vyjadrujte sa tu ako doma, aby sme vedeli ako to u Vás vypadá.
  • Odkazy začínajúce http:// budú automaticky prevedené na odkazy , nepoužívajte však v jednom príspevku viac ako 3 - to robia len spam roboti:-)
správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44222.05 kb